'Woord en antwoord', zo luidt de titel van een serie lessen over de kerkdienst. In de kerkdienst spreekt God door Zijn Woord en mag de gemeente antwoorden, o.a. door te zingen, te bidden, te geven.

Het materiaal is gemaakt voor een heel seizoen mentorcatechese. Alle onderdelen van de kerkdienst komen daarin aan de orde. Uit reacties van jongeren blijkt dat dit hun betrokkenheid bij de kerkdienst vergroot. Kennis van de achtergronden en gedachten achter de verschillende onderdelen van de kerkdienst helpt hen de kerkdienst bewust mee te maken. En dat is van groot belang. In de zondagse eredienst klopt immers het hart van de christelijke gemeente.

Deze lessen zijn in de praktijk ontwikkeld en gemaakt voor jongeren van 12 tot 15 jaar. In de achterliggende jaren is op deze manier materiaal gemaakt voor een cyclus van vier jaar. Daarin komt, naast de kerkdienst, de hoofdinhoud van de Heidelbergse Catechismus aan de orde. In de komende tijd wordt dit materiaal D.V. door Halas uitgegeven. Het schema daarvoor is als volgt:
  1. Woord en antwoord (over de kerkdienst), is beschikbaar
  2. Leven als liefhebber (over de Tien Geboden), is beschikbaar
  3. Levend geloof (over de Twaalf Artikelen), is beschikbaar
  4. Titel nog onbekend (over het Onze Vader en over de sacramenten), verschijnt later
Het materiaal omvat het volgende:
  • presentaties met ondersteuning van een beamer (op DVD)
  • een uitgeschreven begeleidende tekst bij de presentaties (prints op A4-formaat in map; bestand staat ook op DVD)
  • gespreksmateriaal voor de catechisanten in de mentorgroepjes (boekje op A5-formaat)
  • korte toelichting voor de mentoren (prints op A4-formaat in map; bestand staat ook op DVD)
Met uitzondering van het boekje mag dit materiaal in gemeenten naar eigen inzicht worden aangepast, veranderd en gekopieerd.
Joomla SEF URLs by Artio